Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
Son Güncelleme: 01/04/2021

Merhabalar, önce kendimizi tanıtalım.

Biz donusumunubaslat.com websitesini kuran, oradaki değerleri hazırlayan ve size sunan
Funnelepic LLC şirketiyiz. Şirketimiz 8 The Green Suite 12994 Dover, Delaware Eyaleti, Amerika
Birleşik Devletleri adresinde kurulmuştur.

Bunlar haricinde bizimle ilgili bilmeniz gereken bir şey daha var. Biz aynı zamanda bizim
yarattığımız değerlerden faydalanan / faydalanmayan herkesin kişisel verilerine önem veren bir
şirketiz!

Bu metin nedir?

Yukarıda da belirttik ya, Funnelepic LLC olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz.
Bu hassasiyeti taşımak aynı zamanda hukuki yükümlülüklerimizden biri.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile (“Kanun”) beraber bizim gibi veri işleyen veri
sorumluların yükümlülükleri ve siz veri sahiplerinin hakları belirlenmiştir. Biz de Kanun’a uygun
olarak verilerinize ilişkin taşıdığımız hassasiyetimizi bu metne taşıdık. Adını da “Kişisel Verilere
İlişkin Aydınlatma Metni” koyduk.

Bu metinle beraber web sitemiz üzerinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin
olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyebileceğini, haklarınızın neler olduğu ve
nasıl kullanabileceğine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.
Keyifli okumalar!

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

    ● Web sitemize giriş yaptığınız cihazın IP numarasını da içeren trafik verilerini otomatik
olarak,
    ● Hizmetlerimizden yararlanabilmek için bize vermiş olduğunuz,
    o Ad, soyad, yaş ve bunlar gibi diğer kimlik bilgileriniz
    o Telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini de içeren iletişim bilgilerinizi
topluyor ve işliyoruz.
    ● Web sitemiz üzerinden sunmuş olduğumuz içeriklerin satın alınması halinde bu hizmet
veya ürünlerin sağlanabilmesi için ad, soyad ve fatura bilginizi
içeren kişisel verilerinizi kaydediyoruz.

    o Ödeme işlemleri için kredi kartı ve banka bilgilerinizi içeren finansal bilgileriniz
Stripe ve Iyzico (iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) tarafından
işlenmektedir. Tarafımızdan hiçbir şekilde kredi kartı ve banka bilgileriniz
toplanmamakta, işlenmemekte ve saklanmamaktadır.

İyi de neden işliyoruz? Amacımız Ne?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işliyoruz, başka bir şey için değil ��
    ● Sizinle iletişim kurabilmek ve taleplerinize cevap verebilmek.
    ● Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, geliştirmek ve satışını yapabilmek
    ● Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
    ● Haber bültenimiz (bu da ticari elektronik ileti bilgilendirmesine link olsun) kapsamındaki
faaliyetlerimizi yerine getirebilmek.

Verilerinizi başkalarıyla paylaşıyor muyuz? Eğer paylaşıyorsak neden paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, bizimle çalışmaya başlarken umduğunuz şeyleri en yüksek düzeyde elde
edebilmeniz, beklentilerinizin karşılanması ve iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi
amacıyla gerektiği ölçüde iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu iş ortaklarımızdan en büyük
olanlarını örnek göstermek isteriz:
    ● Clickfunnels (http://www.clickfunnels.com) altyapısını kullanıyoruz ve sizden elde
ettiğimiz verileri bu altyapıda depolayarak clickfunnels ile paylaşmış oluyoruz.
    ● ConvertKit (http://www.convertkit.com) altyapısını kullanıyoruz ve kişisel verilerinizi bu
altyapıda depolayarak sizlerle kolay ve sağlıklı bir iletişim kurabiliyoruz. Dolayısıyla
kişisel verilerinizi paylaşmış oluyoruz
   ● Ziyaretçilerimizin analizini yapmamız gerekli. Bu sayede web sitemizin kalite ve
verimliliğini artırıyoruz. Bu konudaki iş ortağımız ise Google (http://analytics.google.com)
! Yani kişisel verilerinizi Google gibi oldukça güvenilir hizmet sağlayıcılarla paylaşıyoruz.

Verilerinizi yurt dışına aktarıyor muyuz?

Kısa cevap: Evet.
Uzun cevap: Evet, çünkü başka çaremiz yok. Aktarmak zorundayız. Çünkü sitemize girip,
içeriklerimizden faydalanmayı düşündüğünüz andan, satın alma eyleminiz, sonrasında size
içerik sunma faaliyeti dahil yapılan işlemlerin hepsi internet ortamında gerçekleşiyor.
Gönül isterdi ki her birinizin yanına gelip, elinizi tutup, gözlerinize bakıp bu faydalı
içerikleri size sesli bir şekilde okuyalım. Fakat bunu yapamıyoruz.

Hizmetimizi iyi yapmaya yarayan şeylerden biri dünya üzerinde her yerden internet vasıtasıyla
ulaşılabilir olması. Bu imkan ise yurt dışında serverları olan hizmet sağlayıcıların hizmetlerini
satın almak veya kiralamaktan geçiyor. Biz de ClickFunnels, ConvertKit altyapılarını ve Google
gibi hizmet sağlayıcılardan hizmet alıyoruz. Bu organizasyonların servislerini kullanmamız
sebebiyle verileriniz yurt dışında bulunan sunuculara aktarılmış oluyor.
Elbette bahsi geçen 
firmalar veri güvenliği konusunda rüştünü ispat etmiş ve bizi size karşı mahcup etmeyecek veri
güvenlik önlemlerine sahip firmalardır. Altta bir tablo verdik. Bu tabloda kişisel verilerinizi
paylaştığımız iş ortaklarımızı görebilir, yandaki bağlantılara tıklayarak gizlilik politikalarını
inceleyebilirsiniz!

Google https://policies.google.com/privacy?hl=tr
ClickFunnels https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy
ConvertKit https://convertkit.com/privacy

Taraf Web Siteleri / Uygulamalar
Web sitemiz dahilinde başka sitelere ait link paylaşabiliriz. Bu linkler sizleri bazı sitelere
yönlendirecektir.

Sitede paylaşılan bir linke tıkladınız diyelim, ulaştığınız sitenin Funnelepic LLC ile bir bağlantısı
yoktur. Bu yüzden bu sitelerin sizin kişisel verilerinize ulaşıp ulaşmadığını, üçüncü kişilerle
paylaşıp paylaşmadığını, kısacası Kanun’a uygun hareket edip etmediğini bilemeyiz. Bu nedenle
web sitemiz üzerinde paylaşılan bir link ile erişseniz bile mutlaka o sitenin de gizlilik politikasını
inceleyin!

Bize kızarsanız neler yapabilirsiniz?
Başlık sizi aldatmasın, buradaki haklarınızı kullanmak için illa sizi kızdıracak bir şey yapmamıza
gerek yok. Bize hiç de kızmadan, sinirlenmeden, yalnızca merak edip dahi bize verilerinizle ilgili
sorular sorabilirsiniz.
     ● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
     ● Kişisel verileriniz işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğine, nasıl elde edildiğine,
doğruluğuna, depolanmasına, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığına
lişkin bilgi talep etme,
    ● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
    ● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    ● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
    ● Kanuna uygun olarak elde edilen ve/veya işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından sonra silinmesini veya yok edilmesini ve bu
kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
    ● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    ● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

Verileriniz güvenli sunucularda saklanmakta ve işimiz bittiğinde imha edilmektedir.
Kişisel verileriniz, yasalarla belirlenen usullere uygun şekilde, elektronik ortamda güvenli bir
şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, kullandığımız altyapılar ve depolama hizmetlerinin yurt
dışında bulunan sunucularında yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona
erdiğinde ise silinecek veya anonim hale getirilecektir. Belli bir yasal saklama süresi
belirlenmemiş olan verileriniz ise en fazla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve
işlenir.

Veri İşlemedeki Hukuki Sebeplerimiz

Bu aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizi toplamak ve/veya işlemek için 6698 sayılı
Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca bir hukuki sebebimizin olması gerekir. Aşağıda hangi
sebeple veri işlediğimizi görebilirsiniz:
● Bizimle yapmış olduğunuz hizmet sözleşmesinin gereğini yerine getirebilmek
● Karşılıklı menfaatlerimizi koruyabilmek
● Yasal yükümlülüklerimizi karşılayabilmek
● Vermiş olduğunuz açık rıza (link)

DEĞİŞİKLİKLER

Bu paylaştığımız Aydınlatma Metni, zaman zaman kanuna uyumlu olması, işlediğimiz kişisel
verilerin değişmesi gibi sebeplerle değişmek zorunda kalabilir. Funnelepic LLC olarak böyle bir
değişikliği yapmakla yükümlüyüz. Bu metinde bir değişiklik yaparsak bunu aynı adreste
yayınlayacağız.

Hasan BÖLÜKBAŞ
Funnelepic LLC Kurucu Ortak / Yeni Nesil Pazarlama Uzmanı
Powered By ClickFunnels.com